INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Redactiecollectief De As
Titel: De AS #189 Piet Kooijman anarchistisch activist & filosoof
Sub titel:

Dit AS-nummer is gewijd aan de anarchistische activist en filosoof Piet Kooijman (1891- 1975). Het is samengesteld door redacteur Hans Ramaer. Er is voor gekozen om een aantal langere teksten die Kooijman in de jaren 1920 en 1930 publiceerde, en waarvan enkele onbekend gebleven zijn, alsmede enige kortere teksten in dit AS-nummer te herdrukken. Bovendien heeft de samensteller aanvullende informatie over deze teksten en de context waarin ze tot stand kwamen, toegevoegd. In een inleidend artikel wordt zijn levensloop en een overzicht van zijn denkbeelden gegeven. Hoewel Kooijman zich bijna nooit anarchist noemde, maar revolutionair of Alarmist, is bovendien geprobeerd om zijn plaats in de (toenmalige) anarchistische beweging in Nederland aan te geven. Verder is aandacht besteed aan zijn invloed op latere generaties anarchisten. Martin Smit droeg een artikel bij over Kooijmans gevangenistijd in Leeuwarden. En van Hans Ramaer die aan een biografie van Kooijman werkt, is een informatief maar weinig bekend, uit 1974 daterend, vraaggesprek met de toen al bejaarde anarchist herdrukt. Verder vindt u in dit nummer van de AS de bekende rubrieken en boekbesprekingen.
2014, 76 pag., Euro 7,5
de As, Den Bosch, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015