INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hansje Kalt
Titel: Een onvoorwaardelijk basisinkomen in utopisch perspectief
Sub titel:

Het schrijven van utopieŽn is van alle tijden. Filosofen hebben door de eeuwen heen altijd nagedacht over de ideale samenleving. Wat is vrijheid, wat is gelijkheid, wat is rechtvaardigheid. Sommigen legden hun gedachten vast in de vorm van utopieŽn, anderen deden dat met het oog op reŽle uitvoerbaarheid. Een motivatie bij allen is dat armoede mensen tot slaaf maakt en dus uitgebannen moet worden. Hansje Kalt analyseert de utopieŽn van zeven filosofen op de punten van filosofische argumentatie, het vooronderstelde mensbeeld waaraan een visie ten grondslag ligt op de menselijke natuur, en herverdeling van rijkdom. De in dit boekje behandelde filosofen stellen allen enigerlei vorm van een basisinkomen voor. De jongste plannen voor een onvoorwaardelijk basis-inkomen voor iedereen kunnen worden geschaard in een zoektocht die al eeuwenlang aan de gang is om van een utopie tot een haalbare werkelijkheid te komen. Het zijn stuk voor stuk eerbare pogingen om een nieuwe vorm van vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit te bereiken. Interessant is de door Kalt in kaart gebrachte controverse door de eeuwen heen over de idee van een basisinkomen, die zich steeds weer opnieuw concentreert op de voorwaarden die men al dan niet aan het ontvangen ervan zou moeten stellen.
2014, 97 pag., Euro 14,85
decolumnistruudverdonck.nl, Amsterdam, ISBN 9789082022513


This page last updated on: 13-1-2015