INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hielkema, Huib
Titel: Huurrechtmemo 2014-2015
Sub titel:

De wetgeving van belang voor het huurrecht is zo omvangrijk en gevarieerd dat dit alleen al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen rechtvaardigt. Centraal in dit Memo Huurrecht 2014/2015 staat het recht van titel 7.4 BW, met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Tevens zijn opgenomen de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte, de Wet op de huurtoeslag, de Leegstandwet en delen uit de Woningwet, de Huisvestingswet en de Wet op het overleg huurders verhuurder. Het memo begint met een compact overzicht van de hoofdlijnen van het huurrecht. De auteurs hebben gestreefd naar een praktische benadering, met enige nadruk op actuele kwesties en de meest relevante rechtspraak van de Hoge Raad. Memo Huurrecht wordt op grote schaal gebruikt door advocaten, makelaars, leden van huurcommissies, sociale en commerciŽle verhuurders en anderen die regelmatig met het huurrecht in aanraking komen.
2014, pag., Euro 42
Kluwer, Deventer, ISBN 9789013123722


This page last updated on: 13-1-2015