INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blom, Ron & Bart van der Steen
Titel: Een banier waar geen smet op rust
Sub titel: De geschiedenis van het trotskisme in Nederland, 1938 - Heden

In 1938 richtte een klein groepje revolutionairen onder leiding van Leon Trotski in Parijs de Vierde Internationale op. Zij keerden zich af van de tandeloze sociaaldemocraten en totalitaire stalinisten en boden het proletariaat in plaats daarvan ‘een banier waar geen smet op rust.’ Het ging hen om een waarlijk revolutionair en democratisch socialisme. Sindsdien vochten Trotski’s aanhangers in Spanje tegen Franco, ze gingen in het verzet en boden zelfs in de jaren vijftig nog illegale hulp aan het Algerijns bevrijdingsfront. In de jaren zestig vond een nieuwe groep jongeren hun weg tot de Vierde Internationale. Zij richtten de Socialistiese Arbeiderspartij op en probeerden met man en macht deze partij tot een succes te maken. Wie waren deze trotskisten? Wat waren hun drijfveren en wat hebben zij betekend voor Nederlands links? Dit boek reconstrueert de geschiedenis van een vergeten politieke stroming. Aan de hand van archiefmateriaal, kranten en interviews ontstaat niet alleen een beeld van de beweging, maar ook van de activisten: hun dromen, verwachtingen en teleurstellingen.
2014, 346 pag., Euro 24,95
Aspekt, Soesterberg, ISBN 9789461535610


This page last updated on: 13-1-2015