INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Choi, Binna & Tanaka, Maiko (red.)
Titel: Grand Domestic Revolution Handbook
Sub titel:

Het Grand Domestic Revolution Handbook is een compilatie van voortgaand research, ontwikkeld door kunstenaars, ontwerpers, theoretici, buren en activisten die de status van ‘het huishoudelijke’ onderzoeken en daarbij proberen verschillende perspectieven in beeld te krijgen. Daarbij wordt het grote potentieel van het huis voor het bepalen van de privésfeer niet uit het oog verloren, maar het 'thuis' of het 'huishoudelijke' maakt ook andere vormen van maatschappelijkheid en gemeenschappelijkheid mogelijk. Het boek telt talloze bijdragen, waaronder casestudy’s, projectdocumentatie, weetjes, analyses en daarnaast theorie in de vorm van artistieke en collectieve activiteiten, ook op het gebied van ruimtelijk ontwerpen. Deze verzameling teksten en afbeeldingen is daarmee ongewoon, complex en fascinerend, maar even constructief als menige catalogus voor oninginrichting. Het boek verschaft hulpmiddelen voor het bouwen van een huiselijke gemeenschappelijkheid, waarin het private en publieke samenkomen en daardoor opnieuw worden geijkt. GDR laat zich leiden door neomarxistische, poststructuralistische en laatnegentiende-eeuwse materieel-feministische denkbeelden rond huishoudelijke arbeid, maatschappelijke kwesties, acties en research.
2014, 336 pag., Euro 29,5
Valiz, Amsterdam, ISBN 9789078088929


This page last updated on: 13-1-2015