INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gorz, André
Titel: De markt voorbij
Sub titel: Voor een hedendaagse politieke ecologie

‘De markt voorbij. Voor een hedendaagse politieke ecologie’ is een nieuwe publicatie van Oikos in samenwerking met Socialisme 21. Het boek bundelt teksten van de in 2007 overleden Franse denker André Gorz. Het boek werd samengesteld door Johny Lenaerts en Roger Jacobs, die ook bij elk van de vier delen een gedegen inleiding schreef. Het boek bevat ook voorwoorden van Dirk Holemans en Jan Blommaert en een biografische schets door Roger Jacobs. André Gorz was een van de belangrijkste kritisch linkse filosofen uit de 20ste eeuw. Zijn gedachtegoed heeft niet alleen heel de linkerzijde in Europa beïnvloed, tevens zette het de ‘groene politiek’ op de linkse agenda. Hij is zonder meer een pionier van de politieke ecologie. Zijn ideeën en analyses winnen aan belang nu de wereld geconfronteerd wordt met één van de grootste crises uit de geschiedenis. Voor Gorz vormen de huidige financiële crisis, de crisis van de arbeid en de ecologische crisis bovendien één geheel. Volgens hem moeten we echter niet enkel deze crisis overwinnen, maar heel het kapitalisme. Gorz: ‘Het is onmogelijk een klimaatcatastrofe te vermijden zonder radicaal te breken met de methodes en de logica die er sedert honderdvijftig jaar aanleiding toe geven.’
2011, 262 pag., Euro 12
Oikos, Utrecht, ISBN 9789081530514


This page last updated on: 13-1-2015