INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Shepard, Mark
Titel: Herstellende landbouw
Sub titel: Agro/ecologie voor boeren, burgers en buitenlui

Herstellende landbouw gaat over het verbouwen van voedsel op een manier die veerkrachtig en duurzaam is, ook als hulpbronnen minder beschikbaar worden, ook als er vele extra monden gevoed moeten worden. Het gaat over agrarische ecosystemen die in staat zijn om ons basisvoedsel aan koolhydraten, eiwitten en vetten te leveren, en tegelijkertijd de natuurlijke balans van de grond en omgeving herstellen. Dat impliceert een nadruk op meerjarige gewassen en een bloeiende polycultuur Ún resulteert in een gezonde bedrijfsstructuur met perspectief voor de lange termijn. Mark Shepard heeft vele jaren ervaring met deze wijze van boeren en er een bloeiend agrarisch bedrijf mee opgebouwd. Dit boek biedt een handleiding om in verschillende situaties productief te kunnen zijn en laat zien hoe zowel de gewasopbrengst, de inkomsten als ook de biodiversiteit profiteren van deze agro-ecologische insteek.
2014, 352 pag., Euro 24,95
Jan van Arkel, Utrecht, ISBN 9789062245338


This page last updated on: 13-1-2015