INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hoffmann, Casper
Titel: De anarchistische jeugdbeweging in de jaren twintig
Sub titel:

Deze derde uitgave van Uitgeverij De Pook belicht de geschiedenis van een deel van de anarchistische beweging in de jaren Twintig van de twintigste eeuw. Zijn focus ligt bij het Vrije Jeugd Verbond (VJV) en de jeugdgroepen rondom het radicaal anarchistische blad 'De Moker'. Hij vertelt hoe de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog en de misstanden door drankgebruik veel jongeren in antimilitaristische en geheelonthouders kringen deed belanden. In die kringen waren al van oorsprong af anarchisten sterk vertegenwoordigd. Veel jongeren politiseerden en radicaliseerden totdat ze uiteindelijk bij het VJV of de daaruit voortgekomen groepen rondom 'De Moker' terechtkwamen. Hoffmann beschrijft deze bewustwording en de uiteindelijke teloorgang van deze jongerengroepen eind jaren Twintig.
2014, 32 pag., Euro 2
Uitgeverij de Pook, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015