INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hamers, J.J.A.
Titel: Handboek Stichting en Vereniging
Sub titel: Inclusief cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

De afgelopen jaren hebben zich spannende ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van de stichting en de vereniging, inclusief haar bijzondere verschijningsvormen de coŲperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. In het 'Handboek Stichting en Vereniging' worden deze ontwikkelingen geplaatst in een uitputtende behandeling van de onderwerpen die voor deze rechtsvormen relevant zijn. Het boek is geschreven met oog voor de praktijk, en richt zich dus op bestuurders, commissarissen en adviseurs van dit type rechtspersonen. Door de verwijzing naar relevante literatuur en jurisprudentie is het Handboek ook zeer geschikt voor de student die zich in deze rechtsvormen wil verdiepen. Aan de hand van vele voorbeelden worden alle belangrijke fasen in het leven van de rechtspersoon behandeld, variŽrend van oprichting, omzetting, samenwerking, fusie en splitsing tot ontbinding. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de governancestructuur, op de machtsverhoudingen binnen de organisatie en op de taken en verantwoordelijkheden van de diverse organen en het naar buiten toe treden van deze rechtspersonen. Intern en extern toezicht, de verantwoordelijkheden op het terrein van financiŽle administratie en de aansprakelijkheden van bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Daarnaast wordt in dit Handboek aandacht geschonken aan verwante thema's, zoals de maatschappelijke onderneming (onderverdeeld in goede doelen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties), de stichting in fiduciaire verhoudingen, de stichting administratiekantoor, de algemeen nut beogende instelling (ANBI), de sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en de Europese stichting en vereniging. Ten slotte worden ook fiscale aspecten van de verschillende rechtsvormen besproken.
2013, 565 pag., Euro 49,5
Uitgeverij Paris, Zutphen, ISBN 9789490962999


This page last updated on: 13-1-2015