INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Volin
Titel: De ongekende revolutie (drie delen)
Sub titel:

Volin[e] was een Russische anarchist. Zijn standaardwerk over de begintijd van de Russische Revolutie verscheen pas voor het eerst in 1947, twee jaar na zijn dood. Hij beschrijft hoe de bolsjewieken van het begin af aan op een totale machtsovername aanstuurden en in toenemende mate iedere vorm van oppositie binnen de Sovjet-Unie onderdrukten en uitroeiden. Volin[e] werd op last van Trotsky zelf ter dood veroordeeld, maar onder druk van een enorme internationale campagne moest men hem vrijlaten. Volin[e] ging in ballingschap naar Frankrijk, waar hij in 1945 stierf. Hij schreef een groot aantal andere brochures en artikelen. In dit boek wordt gedetailleerd en levendig verslag gedaan over het verloop van de revolutie en met name over de twee anarchistische bewegingen die zich gewapenderhand tegen de bolsjewisering van de revolutie verzetten: de opstandige matrozen en arbeiders van Kronstadt, en de boerenguerrilla onder leiding van Nestor Makhno.
2014, 723 pag., Euro 11
Tumult uitgaves, Brussel, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015