INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Redactiecollectief De As
Titel: De AS #186/187 De Grote Oorlog 1914-1918
Sub titel:

Het onderwerp van deze nieuwe editie van de AS is in vele opzichten aangrijpend en getuigt van de absolute waanzin van militarisme en de even grote gekte van moderne oorlogvoering. Maar zoals altijd wensen wij de lezer weer een verhelderende, spannende en leerzame leeservaring toe. Over deze periode valt het nodige te vertellen vanuit een anarchistisch of libertair perspectief. Om te beginnen onderzoekt Marius de Geus in dit nummer op welke wijze de Grote Oorlog bepaalde karakteristieke beelden, ideen en indrukken in ons collectieve geheugen over die periode heeft achter gelaten. Gastauteur Ron Blom beschrijft in zijn bijdragen de ideologische debatten over het antimilitarisme en concentreert zich vooral op de historische en politieke verwikkelingen in Nederland van 1914 tot 1918. Met name komen de muiterijen en de antimilitaristische activiteiten in het leger aan de orde. Eveneens vanuit een geschiedkundige invalshoek gaat Arie Hazekamp dieper in op het bekende Dienstweigeringsmanifest uit het jaar 1915. Bovendien beschrijft Hans Ramaer hoe tijdens de Eerste Wereldoorlog invloedrijke anarchisten zoals Peter Kropotkin, Paul Reclus en Christiaan Cornelissen zich middels een manifest tot de oorlogvoerende naties richtten. Verder treft de lezer een artikel aan van Martin Smit over de executies van honderden geallieerde soldaten die werden beschuldigd van lafheid en desertie, en die zoals zal blijken voor een groot deel naderhand zijn gerehabiliteerd. Ook zijn in deze uitgave overgenomen een vertaald en verrassend aandoenlijk verhaal getiteld De onbekende soldaat van Ret Marut (later bekend geworden als de mysterieuze B. Traven), en meerdere besprekingen (door Martin Smit en anderen) van relevante publicaties alsmede een artikel over de Duitse anarchist Ernst Friedrich, schrijver van Oorlog aan den Oorlog (1924) en oprichter van het Anti-Oorlogsmuseum te Berlijn.
2014, 72 pag., Euro 7,5
de As, Den Bosch, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015