INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Ranciere, Jacques
Titel: De haat tegen de democratie
Sub titel:

In 'De haat tegen de democratie' staat het begrip democratie centraal. Ranciere laat zien hoe dit begrip sinds de Grieken steeds opnieuw is gedefinieerd en stelt dat het vandaag de dag wederom een nieuwe invulling nodig heeft. Democratie kan niet meer simpelweg tegenover totalitarisme worden geplaatst en evenmin worden 'geexporteerd' naar niet-westerse landen. Bovendien stelt Ranciere dat er afkeer en uiteindelijk haat tegen de democratie ontstaat door het excessieve individualisme dat onder deze regeringsvorm gestalte heeft gekregen. De subversieve kracht van de democratie lag historisch gezien in een aanval op de macht van de heersende elite die de democratie volgens Ranciere eveneens in het afwijzen van een beperkte of opgelegde vorm van democratie. Met behulp van recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen laat hij zien dat democratie in de eerste plaats is verbonden met emancipatie en gelijkheid, en pas daarna met legititmiteit en constitutie.
2014, 156 pag., Euro 14
Octavo Publicaties, Amsterdam, ISBN 9789490334154


This page last updated on: 13-1-2015