INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Kalk, Eise
Titel: De rode duivel
Sub titel: Het strijdbare leven van Pieter Roelof Harkema 1892-1982

Harkema heeft de strijd tegen de werkloosheid en voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden, eerst in de werkverschaffing en daarna voor de binnenvaartschippers en de arbeiders in het baggerbedrijf van binnenuit als werkzoekende en als arbeider meegemaakt en opgetekend. Hij liet bij zijn dood een lijvig manuscript na met de eenvoudige titel “Herinneringen”. Jaren later ontdekte de auteur deze nalatenschap van zijn oudoom toen hij bezig was een boek te schrijven over de zuster van Pieter, Eiske ten Bos-Harkema, die in de jaren ’20 de eerste vrouwelijke wethouder voor de SDAP in Nederland werd in de gemeente Gasselte op de grens van Drenthe en Groningen. De rode duivel was de bijnaam van het bestelwagentje waarmee Harkema in de jaren ’30 enkele jaren voor de Arbeiderspers werkzaam was als inspecteur van het Volksblad voor Groningen en Drenthe. Omdat de krant die in Amsterdam gedrukt werd bij de Arbeiderspers, regelmatig te laat aankwam met de trein en/of de bus, besloot Pieter zelf de krant maar bij zijn bezorgers te brengen. Zes dagen per week maakt hij dan een tocht van 200 km. door Noord Oost Drenthe en Groningen met zijn “rode duivel”. Het tekent de strijdlust en het doorzettingsvermogen van deze man die in zijn tiende levensjaar al noodgedwongen arbeider werd, toen de bakkerij van zijn vader op de fles ging, omdat “Pa zijn zorgen teveel in Schiedam verzette” zoals Pieter het uitdrukt in zijn Herinneringen. Die Herinneringen vormen de rode draad van de publicatie. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd en aangevuld met beschrijvingen van de tijdsperioden en de plaatsen waar Pieter Harkema zijn strijd heeft gevoerd.
2013, 176 pag., Euro 12,5
Agora, , ISBN 9789081100250


This page last updated on: 13-1-2015