INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blom, Ron
Titel: Kanalje verenigt u, maar blijft u zelf
Sub titel: Jacob Israel de Haan en de socialistische beweging over homoseksualiteit en jodendom

Binnen de SDAP brak in 1904 rumoer uit naar aanleiding van het verschijnen van De Haans Pijpelijntjes, de eerste Nederlandse homoroman. De Haan raakte op de kweekschool onder de invloed van de Nieuwe Gids’ers, brak met zijn ouderlijk religieus joods milieu, zocht aanraking met de vrijdenkers en sloot zich aan bij de SDAP. Hoe dachten de socialisten om te gaan met eenheid en verscheidenheid binnen de heterogene arbeidersklasse? Welk effect had het kortstondig verblijf in de SDAP op De Haan, die weldra zou terugkeren tot zijn joodse wortels? Hoe veranderden binnen de Nederlandse socialistische beweging de opvattingen over homoseksualiteit en welke rol speelde De Haan daarbij?
2013, 41 pag., Euro 10
Buitenkant, Uitgeverij De, Amsterdam, ISBN 9789490913304


This page last updated on: 13-1-2015