INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Steen, Bart van der & Jasper Lukkezen & Leendert van Hoogenhuijze (red.)
Titel: Butler, Negri en Zizek.
Sub titel: Een inleiding op de hedendaagse linkse filosofie

Judith Butler, Toni Negri en Slavoj Žižek zijn bekende linkse denkers van dit moment. Ze hebben veel geschreven over gender, arbeid en ideologie. Maar net als bij veel andere filosofen is hun werk soms moeilijk toegankelijk en vereist vaak nogal wat voorkennis. Hun werk dreigt eenzelfde plaats in te nemen als Marx' Kapitaal in de negentiende en twintigste eeuw: het is van grote invloed, maar slechts weinigen hebben de teksten écht gelezen of doorgrond. Dit boek heeft als doel de belangrijkste ideeën van Butler, Negri en Žižek te verklaren en toegankelijk te maken voor een breed publiek. De bijdragen zijn zo geschreven, dat er geen bijzondere voorkennis wordt vereist. Daarbij worden de ideeën telkens weer geďllustreerd door duidelijke voorbeelden.Een uitgebreide bespreking is te vinden op: http://www.doorbraak.eu/explosieve-kracht-subversieve-ideeen.
2013, 144 pag., Euro 16,9
Damon, Budel, ISBN 9789460361463


This page last updated on: 13-1-2015