INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: De As
Titel: De As #183 Tachtig jaar Pinksterlanddagen
Sub titel:

Aan de rand van het Nationaal Park Drents-Friese Wold in Appelscha bevindt zich het anarchistische kampeerterrein ‘Tot Vrijheidsbezinning’. Het is dit jaar tachtig jaar geleden dat het terrein werd aangekocht om te dienen als thuisbasis voor de Pinksterlanddagen. De combinatie van een meerdaags festival met politieke bijeenkomsten en cultuur waarbij de honderden deelnemers hun tenten opslaan, is uniek. Voor de tweede editie van de eenenveertigste jaargang van de AS is een groot deel gewijd aan dit tachtigjarige jubileum van de Pinksterlanddagen. AS-redacteur Arie Hazekamp schreef over deze voor anarchisten traditionele jaarlijkse dagen van debat, cultuuruitingen, kamperen en (soms) actie een stuk dat bij velen herinneringen zal oproepen, bij anderen herkenning en bij sommigen verbazing. Het artikel laat zich welhaast lezen als een petite histoire in vogelvlucht van de ontwikkelingen in de anarchistische beweging sinds de dertiger jaren in Nederland. Met ingang van deze editie vindt u een nieuwe rubriek in de AS, van de hand van Igor Cornelissen, journalist, onder meer voormalig redacteur van Vrij Nederland en expert op het terrein van de geschiedenis van het socialisme in Nederland. In de eerste aflevering van zijn 'Bijvangst' getitelde rubriek is onder de kop ‘Hulp aan de klassenvijand’ zelfs een heuse primeur opgenomen. Verder in dit nummer de gebruikelijke rubrieken met een enigszins gewijzigde bezetting wat de auteur betreft en een groot aantal boekbesprekingen.
2013, 56 pag., Euro 5
de As, Den Bosch, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015