INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Verheijen, Bart
Titel: Geschiedenis onder de guillotine
Sub titel: Twee eeuwen geschiedsschrijving van de Franse Revolutie

De terreur en de guillotine zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Franse Revolutie. De rol van de terreur is zelfs zo groot dat de geschiedschrijving ervan politieke standpunten legitimeert. Al twee eeuwen lang kleurt de terreur de interpretatie van de revolutie en de beschouwing van de Franse samenleving. Bart Verheijen beschrijft in `Geschiedenis onder de guillotine' hoe de revolutionaire terreur het nadenken over Franse politiek en maatschappij zo lang in haar greep heeft kunnen houden. Zijn verhaal voert dwars door de negentiende en de twintigste eeuw, waarin liberalen, republikeinen, marxisten en revisionisten met elkaar streden om de erfenis van de Franse Revolutie. Maar hoe verhouden vrijheid, gelijkheid, democratie en terreur zich tot elkaar? En in hoeverre is de huidige Franse samenleving schatplichtig aan die terreur? Dit voert uiteindelijk tot de vraag hoe belangrijk de Franse Revolutie vandaag de dag nog is. Kunnen we haar inmiddels afsluiten, of dwingt de eenentwintigste-eeuwse terreur ons ertoe er toch over na te denken?
2013, 152 pag., Euro 17,89
vantilt, Nijmegen, ISBN 9789460041389


This page last updated on: 13-1-2015