INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Weststeijn, Arthur
Titel: De Radicale republiek
Sub titel: Dwarse denkers uit de Gouden eeuw

‘Het paard van Troje op het Binnenhof’: zo betitelden Johan en Pieter de la Court rond 1660 het Huis van Oranje. De broers staan te boek als de meest radicale republikeinen uit de Nederlandse geschiedenis. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw beheersten ze het publieke debat in Hollandse herbergen en trekschuiten, en hun denken over vrijhandel, democratie en tolerantie had grote invloed op de ontwikkeling van de Verlichting in binnen- en buitenland, van Spinoza tot de Amerikaanse Revolutie. De radicale republiek laat, na driehonderdvijftig jaar, de broers opnieuw aan het woord. Het vertelt hoe twee immigrantenzonen uit Leiden rijk werden in de handel, en met hun provocatieve geschriften het hele land tegen zich in het harnas joegen. Het verhaalt over hun successen en mislukkingen, hun idealisme en recalcitrantie. En het plaatst tijdloze thema’s als burgerschap, markt en moraliteit tegen de achtergrond van het roerige tijdvak waarin de broers leefden: een tijdvak van libertijnse vrijdenkers en religieuze scherpslijpers, van gesjeesde Oranjes en oproerige democraten, van langdurige voorspoed, smeulende onrust en plotseling ontvlammende chaos.
2013, 272 pag., Euro 19,95
Prometheus / Bert Bakker / Ooievaar, Amsterdam, ISBN 9789035140240


This page last updated on: 13-1-2015