INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Löwy, Michael
Titel: Herbetovering van de wereld
Sub titel: Romantische wortels van linkse denkers

Het nieuwe boek van Michael Löwy bundelt essays over linkse denkers en auteurs : “Herbetovering van de wereld. Romantische wortels van linkse denkers”. Met voorwoorden van Ludo Abicht en Jan-Willem Stutje. herbetoveringvandewereld_kleinIn deze bundel, waarvan elk hoofdstuk afzonderlijk gelezen kan worden, onderzoekt Michael Löwy de romantische wortels van een aantal invloedrijke moderne denkers en toonaangevende auteurs. Hij (her)ontdekt op die manier hun subversieve en emancipatorische kracht. Kan de herinnering aan het verleden een wapen zijn voor de toekomst? Deze bundel verenigt essays over Georg Lukács, Franz Kafka, Karl Marx, Rosa Luxemburg, Charles Péguy, Martin Buber, Gustav Landauer, José Carlos Mariategui, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Ernst Bloch, André Breton, Guy Debord… Centraal staat de vraag: kan de herinnering aan het verleden een wapen zijn voor de toekomst? De Romantiek werd lange tijd beschouwd als een reactionaire kritiek van de moderniteit. Elk emancipatorisch potentieel van deze traditie werd genegeerd. Voor de Frans-Braziliaanse filosoof Michael Löwy betekent de Romantiek in de eerste plaats een protest tegen de industrieel/kapitalistische beschaving. Omdat de Romantiek een wereldvisie vormt, doorkruist ze de gehele cultuur, neemt ze verschillende vormen aan en duikt ze op bij uiteenlopende denkers en schrijvers, zo stelt Löwy.
2013, 200 pag., Euro 12
Grenzeloos, Nijmegen, ISBN 9789081530521


This page last updated on: 13-1-2015