INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Constandse, Anton
Titel: Grondslagen van het anarchisme
Sub titel:

Constandse maakte in de Jaren Dertig van de twintigste eeuw een ontwikkeling door van een linkse pacifistische anarchist tot een meer 'zakelijke' vrijdenker die onder druk van het opkomen van het nationaalsocialisme en zijn ervaringen in de Spaanse Burgeroorlog waarvoor hij in 1936 voor het blad De Dageraad verslag uitbracht, het anarchisme en het pacifisme liet varen. Zijn nieuwe bevindingen kregen hun weerslag in zijn in 1938 uitgebrachte boekwerk 'Grondslagen van het anarchisme'.
2013, 230 pag., Euro 17,5
Kelder, Utrecht, ISBN 9789079395156


This page last updated on: 13-1-2015