INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Blom, Ron
Titel: Frank van der Goes, 1859-1939
Sub titel: Journalist, literator en pionier van het socialisme

Frank van der Goes bewoog zich op het snijpunt van politiek, kunst, geschiedenis en cultuur. Zijn bijdragen aan de zogeheten socialismedebatten in De Nieuwe Gids en De Kroniek vormen hier fraaie hoogtepunten van. Hij groeide uit tot geestelijk vader van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Binnen die partij bevond Van der Goes zich op de linkerflank. In de crisisjaren van economische depressie, stalinisme en opkomend fascisme voelde de westerse marxist Van der Goes zich er steeds minder thuis. Tot op hoge leeftijd bleef hij zich verdiepen in nieuwe en oude theorieën, maar probeerde daarnaast op praktisch vlak een bijdrage te leveren aan de realisatie van een andere maatschappij. Hij maakte de overstap naar de revolutionair-socialistische politiek en zette zich in voor ‘de schone zaak van het socialisme’. In zijn nieuwe boek over Frank van der Goes presenteert Ron Blom zijn politieke loopbaan. Ook Van der Goes’ persoonlijke leven –vriendschapsbanden, seksualiteit en relaties, gezinsleven en vrijetijdsbesteding – krijgt in deze biografie een rechtmatige plaats.
2012, 516 pag., Euro 32
Eburon, Delft, ISBN 9789059726567


This page last updated on: 13-1-2015