INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Koning, Bart de
Titel: De veiligheidsmythe
Sub titel: Over politie, justitie en misdaad in Nederland

Criminelen moeten in hun portemonnee worden getroffen. Justitie moet strenger straffen. Zero tolerance werkt. Drugs moeten keihard bestreden worden. Meer blauw op straat maakt Nederland veiliger. Zomaar wat veelgehoorde ideen waar de meeste Nederlandse politici, journalisten en burgers het roerend over eens zijn. Het treurige is dat de meeste van die opvattingen domweg niet kloppen. Het is bijvoorbeeld al veertig jaar bekend dat je met blauw op straat nauwelijks boeven vangt, maar dat wil kennelijk maar niet tot de politiek en de media doordringen. Door de roep om blauw is de Nederlandse politie harder gegroeid dan alle andere Europese politiekorpsen, maar de recherche die nu juist wl boeven vangt bleef bij deze groei ernstig achter. De politie geeft twee keer zoveel uit aan management en overhead als aan opsporing. In `De veiligheidsmythe' ontmaskert Bart de Koning de meest gehoorde mythen over politie, justitie en misdaad in Nederland. Zo is het aantoonbaar niet waar dat Nederland steeds onveiliger wordt: de misdaadcijfers dalen al jaren. De Nederlandse rechters zijn niet soft, bejaarden worden niet op grote schaal thuis overvallen en de war on drugs is allang verloren. Justitie plukt nauwelijks geld van criminelen, snelheidscontroles op de snelwegen redden nauwelijks mensenlevens en het werk van politieagenten is veel minder gevaarlijk dan iedereen denkt.
2012, 160 pag., Euro 17,95
Balans, Uitgeverij, Amsterdam, ISBN 9789460035777


This page last updated on: 13-1-2015