INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: #
Titel: De kleine gids huurrecht bedrijfsruimten
Sub titel:

Het huurrecht voor bedrijfsruimte is onderverdeeld in twee categorieŽn, detailhandelsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Voor de eerste categorie bedrijfsruimte gelden strengere regels dan voor de categorie overige bedrijfsruimte. Deze Kleine Gids beoogt de huurder en verhuurder op een heldere en toegankelijke manier inzicht in deze regels te geven. De basisregels van het huurrecht voor bedrijfsruimte zijn zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van voorbeelden en huurder en verhuurder worden voorzien van praktische tips. Deze Kleine Gids bestaat uit zes delen. Het eerste deel bevat de algemene uitgangspunten van het huurrecht. Het tweede deel behandelt de huurovereenkomst. In het derde deel wordt ingegaan op de (onderhouds)staat van het gehuurde. In het vierde deel worden de geldzaken besproken.:de huurprijs, de servicekosten en de fiscale aspecten die zich voordoen bij een huurovereenkomst. Het vijfde deel behandelt het gebruik van het gehuurde. Als sluitstuk komen in het zesde deel de duur en de beŽindigingsmogelijkheden van de huurovereenkomst aan bod.
2012, 127 pag., Euro 19
Kluwer, Deventer, ISBN 9789013078749


This page last updated on: 13-1-2015