INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Bos, Frank
Titel: Dagvlinders in beeld
Sub titel:

Dagvlinders zijn opvallende, maar kwetsbare insecten. In dit boekje wordt de leefwijze van vlinders kort uitgelegd. Ingegaan wordt op de kenmerken van dagvlinders, de verschillende fasen in een vlinderleven, de manier van overwinteren, de trek van vlinders en de belangrijkste eisen die zij stellen aan de inrichting van het landschap.Bovendien worden dertig soorten uitgebreider behandeld. Van deze soorten wordt duidelijk gemaakt waaraan ze te herkennen zijn en er wordt wat meer verteld over de leefwijze. Op de uitklapkaart achterin staan de meeste van deze soorten overzichtelijk bij elkaar afgebeeld, zodat ze vergeleken kunnen worden.
2001, pag., Euro 4,95
, , ISBN 9789050111454


This page last updated on: 13-1-2015