INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Foucault, Michel
Titel: De woorden en de dingen
Sub titel:

De woorden en de dingen, een van de hoofdwerken van Michel Foucault, verscheen in 1966 onder de titel `Les mots et les choses'. Het baarde opzien door de onorthodoxe wijze waarop Foucault de wordings-geschiedenis van de moderne menswetenschappen analyseert. Hij ontleedt de dubbelzinnige status van de moderne wetenschappelijke blik. De positie van de mens daarin volgt uit het feit dat deze als fundament van kennis de plaats van God heeft ingenomen en tegelijk als object van kennis mens is gebleven.`De woorden en de dingen' heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de filosofie en de geesteswetenschappen, ook in Nederland. Het boek behoort tot de grote klassiekers van de tweede helft van de twintigste eeuw.
2012, 470 pag., Euro 27,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789461059000


This page last updated on: 13-1-2015