INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hoekstra, Frits
Titel: De dienst
Sub titel: De BVD van binnenuit

Een 'insider'-verslag van wat er allemaal gebeurt binnen de geheime dienst is uitzonderlijk. Het boek van Frits Hoekstra, jarenlang leidinggevende in de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) - thans Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) - is zo'n uitzondering. Tijdens de Koude Oorlog was Frits Hoekstra betrokken bij het volgen van de CPN en haar mantelorganisaties en hield hij communistische infiltranten in de PvdA nauwlettend in de gaten. Ook hield hij zich bezig met de activiteiten van de IRA en de RAF. Over zijn ervaringen bij de veiligheidsdienst, waarin die tekortschoot of juist successen boekte, schreef hij eerder In dienst van de BVD, een boek dat veel stof deed opwaaien. In De Dienst gaat hij verder in op onderwerpen die daarin aan bod kwamen (omgang van de BVD met de dreiging van de Koude Oorlog). Maar ook beschrijft hij hoe er sinds 11 september 2001 een totale omkering in het politiek-maatschappelijk klimaat is gekomen als het gaat om de omgang met terroristische dreiging. Over de auteur(s): Frits Hoekstra (1946) begon als officier inlichtingen en veiligheid bij de Koninklijke Luchtmacht en trad in 1971 bij de BVD in dienst. Na een aantal jaren van operationeel 'veldwerk', zowel op het terrein van antiterrorisme als op dat van heimelijke politieke be´nvloeding, kreeg hij al op vrij jonge leeftijd de leiding over operationele afdelingen. In 1987 heeft hij de BVD verlaten.
2012, 232 pag., Euro 19,9
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789461057105


This page last updated on: 13-1-2015