INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Houcke, Stan van
Titel: De val van het Amerikaanse imperium
Sub titel:

Het eerste van een serie boeken over de val van het Amerikaanse imperium en de daaraan verbonden consequenties voor onder andere Europa. Een serie die voor het grootste deel zal bestaan uit interviews met Amerikanen die allen op hun eigen wijze kritisch tegenover het expansionisme van hun land staan. In het erste deel een interview met de Amerikaanse historicus James Peck over zijn boek Ideal Illusions, een kritische studie van de manier waarop de Amerikaanse overheid de mensenrechten als politiek wapen is gaan gebruiken, dan een inleiding over de oorzaken die tot het Amerikaans imperium hebben geleid en tenslotte een interview met de Amerikaanse journalist/auteur Chris Hedges, vijftien jaar lang buitenland-correspondent van de `New York Times', over de wijze waarop het Amerikaanse rijk gecorrumpeerd is geraakt.
2012, 306 pag., Euro 10
Stan van Houcke, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015