INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Vos, Nick C.C.
Titel: De rauwe wet van vraag en aanbod
Sub titel: Arbeidsverhoudingen in de Twents-Gelderse textielindustrie 1945 tot 1949

De ontmanteling van de verzorgingsstaat is in volle gang. Pensioenen worden uitgekleed, net als voorzieningen bij werkloosheid, ziekte en invaliditeit. Reden voor Nick Vos om te onderzoeken waarom het sociale stelsel na de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd. De Twents-Gelderse textielindustrie biedt hiertoe een goed praktijkvoorbeeld, omdat de fabrikanten daar met tegenzin hebben meegewerkt aan het sociale stelsel en aan het overlegmodel dat met de Stichting van de Arbeid gestalte kreeg. Vos weerlegt het traditionele beeld dat Nederland in de jaren 1945 tot 1949 een toonbeeld was van sociale harmonie: de sociale tegenstellingen werden op het scherp van de snede uitgevochten. Regering, ondernemers en vakbonden werkten samen om te voorkomen dat de (textiel)arbeiders gebruik zouden maken van de schaarste op de arbeidsmarkt.
2011, 657 pag., Euro 38,8
Nick Vos, Amsterdam, ISBN 9789090262284


This page last updated on: 13-1-2015