INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Asser
Titel: Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht / 4 Procesrecht
Sub titel:

In de serie Asser Procesrecht verscheen een nieuw deel, gewijd aan het hoger beroep. De auteurs, thans in diverse hoedanigheden verbonden aan de Hoge Raad, zijn alle drie zelf appelrechter geweest. De opbouw van het boek is chronologisch: na een inleidend hoofdstuk wordt begonnen met appellabiliteit, partijen in hoger beroep en de appeldagvaarding. Dan volgt een bespreking van het grievenstelsel en de devolutieve werking, gevolgd door hoofdstukken gewijd aan de memorie van antwoord, niet-ontvankelijkheden en het incidentele hoger beroep. Vervolgens worden het bewijs in hoger beroep en de meest voorkomende incidenten in appel besproken. Daarna komen het hoger beroep tegen beschikkingen, de veroordeling in de proceskosten, hoger beroep en kort geding, alsmede het geding na cassatie en verwijzing aan de orde. Het boek wordt afgesloten met een beschouwing over taak en rol van de appelrechter.
2008, 268 pag., Euro 76
Kluwer, Deventer, ISBN 9789013056983


This page last updated on: 13-1-2015