INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Foucault, Michel
Titel: De moed tot waarheid
Sub titel: Het bestuur van zichzelf en de anderen II

In De moed tot waarheid laat Foucault zien hoe de hedendaagse ervaring van en omgang met waarheid tegelijkertijd teruggaan op de cultuur van de oudheid, en door deze oude bron worden gecontrasteerd. Waarheid is niet simpelweg de juiste weergave van de werkelijkheid, maar verwijst naar datgene wat nog geen werkelijkheid is: waarheid is een belofte, en het houden van die belofte vereist moed. De collegereeks werkt belangrijke noties uit het werk van Foucault verder uit, bijvoorbeeld het begrip parrhèsia, het vrijmoedige spreken. Het boek biedt een fascinerend perspectief op de verdere weg die het denken van deze belangrijke filosoof had kunnen inslaan. De literaire waarde van de colleges is hoog en hierdoor is dit boek zeer toegankelijk voor iedereen die Foucault wil leren kennen.
2011, 412 pag., Euro 29,9
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789461050250


This page last updated on: 13-1-2015