INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Boos, Carla
Titel: De Slavernij
Sub titel: Mensenhandel van de koloniale tijd tot nu

Elf miljoen slaven uit Afrika verrichtten gedurende drie eeuwen slavenarbeid op de plantages en in de huizen van blanke kolonisatoren in de Amerika’s. Elf miljoen mensen, wier waarde werd afgemeten aan hun werkkracht en uitgedrukt in geld. Deze elf miljoen hadden nog een naam, en een leven. Eén miljoen anderen stierven naamloos tijdens het transport naar de kust en de oversteek van Afrika naar Amerika. Het aandeel van de Republiek der Nederlanden in deze handel bedroeg 5 procent van het totaal: zo’n 600.000 mensenlevens. Ook aan de andere kant van de wereld, in de Oost, was de Republiek bij slavenhandel betrokken. In het boek komt de geschiedenis van slavernij op grond van persoonlijke historische documenten als dagboeken, brieven, scheepsjournaals en andere archiefstukken aan bod.
2011, 240 pag., Euro 24,95
Balans, Uitgeverij, Amsterdam, ISBN 9789460033346


This page last updated on: 13-1-2015