INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Buddingh, H.
Titel: Geschiedenis van Suriname
Sub titel:

De geschiedenis van Suriname : de fascinatie van buitenstaanders voor de ‘wilde kust’ is er altijd geweest. Op een kaart werd Suriname eind 16e eeuw aangeduid als ‘het wonderbaer ende goudrijcke landt’. Slavenhandelaren met hun menselijke lading en plantagehouders maakten van Suriname een wingewest, maar werden ook geconfronteerd met een guerrilla van weggelopen slaven. Na de afschaffing van de slavernij volgde vanaf eind 19e eeuw immigratie van Hindoestaanse en Javaanse contractarbeiders ten behoeve van de plantage-economie, te midden van sociale spanningen en een roep om autonomie.
2012, 576 pag., Euro 22,5
Nieuw Amsterdam, Amsterdam, ISBN 9789046811030


This page last updated on: 13-1-2015