INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Graaf, B.A. de & E.R. Muller & J.A. van Reijn
Titel: Inlichtingen & Veiligheidsdiensten
Sub titel:

Inlichtingen en veiligheidsdienstenspelen een steeds belangrijkere rol in de nationale veiligheid. Met de opkomst van het terrorisme en de toegenomen militaire uitzendingen is de organisatie en het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten cruciaal geworden voor het voorkomen en bestrijden van inbreuken op de nationale veiligheid. Nieuwe dreigingen zowel nationaal als international vragen steeds meer en diepgaander aandacht van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In deze bundel hebben toonaangevende auteurs uit de wetenschap en de praktijk van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten deze thema’s beschreven en geanalyseerd. Het beidt daarmee een overzichtswerk van de inzichten in de organisatie en het functioneren van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
2010, 704 pag., Euro 79,5
Kluwer, Deventer, ISBN 9789013078961


This page last updated on: 13-1-2015