INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Helman, Albert
Titel: De sfinx van Spanje
Sub titel: Beschouwingen van een ooggetuige

In 1937 verschenen zijn journalistieke bijdragen in aangepaste vorm als De sfinx van Spanje bij de Rotterdamse uitgeverij Nijgh en van Ditmar. Nu, 75 jaar na het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog, brengt Uitgeverij Schokland dit boek opnieuw uit. Helman betoont zich in zijn boek allesbehalve een neutrale toeschouwer: zonder te kiezen voor een van de partijen aan de kant van de Republikeinen, kiest Helman wel partij voor de Republikeinse kant, waar de tegenstrijdigheden tussen de verschillende fracties zich, naarmate de burgeroorlog vordert, steeds scherper doen gelden. De betrokkenheid van Helman met de verdedigers van de Republiek doet denken aan de manier waarop George Orwell in `Saluut aan Catalonie' zijn eigen verbondenheid met de Republikeinen beschrijft. Dat De sfinx van Spanje wel wat van Orwells herinneringen weg heeft is niet zo raar: beide schrijvers kenden elkaar en deelden een kantoor in Barcelona. Maar waar Orwell daadwerkelijk deelneemt aan de gewapende strijd en zich aansluit bij de milities van de POUM (een revolutionaire links-communistische partij), komt Helman tot de conlusie dat in zijn handen de pen een beter wapen is dan het geweer. Al in 1937 had Helman in de gaten dat wat zich in Spanje afspeelde in feite de voorbode was van een Europese oorlog tussen Duitsland en Italie aan de ene kant tegen een alliantie van Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie aan de andere kant. Zijn hoop dat de inzet van de Spaanse bevolking niet voor niets zal zijn geweest, zou al gauw in bloed gesmoord worden.
2011, 172 pag., Euro 22,9
Uitgeverij Schokland, De Bilt, ISBN 9789081662819


This page last updated on: 13-1-2015