INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Constandse, Anton
Titel: Het weerbarstige woord
Sub titel:

In de essaybundel `Het weerbarstige woord' staat voor Anton Constandse de wisselwerking centraal tussen de wereld der idee en de loop van de geschiedenis. Enerzijds gaat het hem om de invloed van idee en ideologie op de historische werkelijkheid, anderzijds om het literair activisme dat door historische gebeurtenissen teweeg wordt gebracht. Constandse verdedigt de literaire status van de journalistiek en nuanceert het absolute recht op persvrijheid, en hij maakt zich sterk voor de lectuur van Rousseau, Voltaire, Freud en Sartre. Hij beschouwt, tenslotte, de mythe van het christendom en de verhouding tussen de Spaanstalige literatuur en de dictaturen waaronder die niettemin wist te bloeien. Het weerbarstige woord is een staalkaart van belangstellingen en denkbeelden van een van de meest veelzijdige en tegelijk consistente vrijdenkers die Nederland in de afgelopen eeuw heeft gekend. Anton Constandse (1899-1985) was journalist, anarchist, tijdschriftredacteur, hispanist en een onvermoeibaar spreker en pamflettist.
2006, 204 pag., Euro 34,5
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 9789053569429


This page last updated on: 13-1-2015