INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Versteegen, Bart
Titel: Kunst in verzet
Sub titel:

Deze scriptie onderzoekt hoe kunst zou kunnen bijdragen aan sociale en maatschappelijke strijd. Er wordt geprobeerd een nieuwe impuls en invalshoek te geven aan het debat dat op het moment in de kunstwereld gaande is over o.a. de rol van kapitaal en politiek binnen de kunsten. Daarbij probeert de auteur vooral ook een bijdrage te leveren aan een onafhankelijke en geŽmancipeerde (kunst)beweging. Er wordt gekeken hoe kunst zich door de eeuwen heen heeft verhouden tot politiek en in het speciaal sociale revolutie. Wat was bijvoorbeeld de rol en positie van kunst ten tijde van de Russische Avant-garde en de muurschildering-bewegingen tijdens de Mexicaanse Revolutie? Via deze laatste revolutie wordt er een overstap gemaakt naar het heden en gekeken naar de rol van muurschilderingen in Zapatista-gemeenschappen. Daarna wordt een overstap gemaakt naar de huidige situatie in het Westen en onderzocht hoe onze wereld op het moment wordt vormgegeven door bijvoorbeeld de uitverkoop van onze openbare ruimte en creativiteit en hoe kunstenaars hier mee om gaan. Er wordt hierbij specifiek gekeken wat voor een rol kunstenaars zouden kunnen vervullen in de strijd voor een egalitaire en vrije samenleving.
2011, 58 pag., Euro 4
Anarchistische Groep Nijmegen, Nijmegen, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015