INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Sanders, Renť
Titel: De chaosmaatschappij
Sub titel:

Het spektakel heeft de wereld in zijn greep. Alle machten van deze wereld hebben zich met dit fenomeen verbonden: de paus, de presidenten, de parlementen, de media, de aandelenmarkt, de Amerikaanse bankiers, de Franse intellectuelen, de Albanese maffia, de Tsjetsjeense rebellen en de Duitse politie-agenten. De financiŽle crisis groeit naar een hoogtepunt. Banken en financiŽle markten storten in. De aandelenmarkt is een flipperkast geworden. Regeringen worden als lastige kinderen naar huis gestuurd. Regeringsleiders wassen de vuile gezinswas schoon. Partijpolitiek is een lachertje geworden. Landen gaan massaal failliet. Bonussen rijzen de pan uit. Het spektakel is in zijn sas en viert zijn hoogtijdagen. In deze aanhoudende woelige crisistijden dringen de volgende vragen zich op: Waar zijn de tegenstrevers, de dwarsliggers die door haar verklaarde tegenstanders al dood zijn verklaard. Waar zijn de recalcitranten die door het meer progressieve deel zowel als haar reactionaire tegenstanders het ernstige verwijt van berusting en onmacht voor de voeten wordt geworpen? Wat! Geen enkele reactie? Mogen we dan de harde conclusie trekken: dat het spektakel door alles en iedereen als een macht wordt erkend en aanvaard? Een kleine groep tegendraadsen vindt van niet, deze groep vindt dat het de hoogste tijd is dat tegenkrachten hun opvattingen, hun oogmerken, hun tendensen openlijk voor de gehele wereld ontvouwen en tegenover de mythe van het spektakel een scherp intellectueel antwoord stellen. Voor dit doel is een deel van de onverzettelijken in Parijs bijeengekomen en hebben zij het volgende schotschrift ontworpen, dat in diverse talen zal worden gepubliceerd.
2010, 106 pag., Euro 12
Kelder, Utrecht, ISBN 9789079395088


This page last updated on: 13-1-2015