INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Wong, Sam
Titel: Exploring 'Unseen' Social Capital in Community Participation
Sub titel: Everyday Lives of Poor Mainland Chinese Migrants in Hong Kong

`Exploring "Unseen" Social Capital in Community Participation stelt' vraagtekens bij de gangbare benaderingen van sociaal kapitaal, die zich uitsluitend concentreren op de kwantificering van netwerken. Dit boek stelt juist dat het succes van deelname aan een gemeenschap afhangt van hoe goed we de instituties en structuren in beeld kunnen brengen die mede het maatschappelijk functioneren van arme migranten beïnvloeden. Door gebruik te maken van participatieve en etnografische methoden maakt dit boek voor het eerst ‘onzichtbaar’ sociaal kapitaal zichtbaar dat eigen is aan interpersoonlijke relaties. Deze relaties worden gevormd op grond van uiteenlopende beweegredenen en zij ontwikkelen zich naar gelang veranderingen in levensomstandigheden. Dit boek is niet alleen van belang voor beleidsmakers op sociaal terrein maar ook voor veldwerkers en iedereen die belangstelling heeft voor de gevolgen van en mogelijkheden die migratie biedt.
2007, 220 pag., Euro 29,5
Amsterdam University Press, Amsterdam, ISBN 9789053560341


This page last updated on: 13-1-2015