INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Zinn, Howard
Titel: Geschiedenis van het Amerikaanse volk (paperback)
Sub titel:

Howard Zinn is een van de invloedrijkste Amerikaanse historici van de laatste decennia. Zijn bekendste boek is "A People's History of the United States" waarin hij het ontstaan en de groei van de VS bekijkt door de ogen van de "underdogs". Zijn boek is de "oral history" van Indianen, slaven, deserteurs, textielarbeiders, GI's uit Vietnam, feministen en jonge zwarten uit de slums. Het groeit uit tot een relaas van het volksverzet tijdens de opgang van een voormalige Britse kolonie tot absolute wereldmacht: "'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?'" Tegenover de officiele, heroische geschiedschrijving (van Christoffel Columbus tot George Walker Bush) rijst een andere heroiek: die van gewone mensen tegen het lot dat de 'groten der aarde' hen opleggen. Neoconservatieve kringen kelderden het boek als politiek incorrect, maar wie de geschiedenis van de VS door Zinns bril leest, zal verbijsterd zijn over de deja vu's die de VS ons vandaag te bieden heeft.
2010, 896 pag., Euro 34,95
EPO, Berchem, ISBN 9789064457579


This page last updated on: 13-1-2015