INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Constandse, Anton
Titel: De Autobandieten
Sub titel:

Het is de anarchist Anton Constandse (1899 – 1985) die in 1935 onder de titel ‘De Autobandieten’ een boek over de ‘Bende van Bonnot’ schrijft. Het gaat hier om een reconstructie van historische feiten en om karakterschetsen van de leden van de groep. Dit alles heeft Constandse gegoten in een romanvorm. Het is het enige Nederlandstalige boek gebleven over dit onderwerp. Het boek is in 1977 herdrukt, voorzien van een nieuw voorwoord van Constandse (uitgegeven door Pamflet te Groningen). Nu is er dan een nieuwe uitgave van het boek. Het omvat de complete tekst van de uitgave van 1935. Deze nieuwe uitgave is tevens voorzien van een uitgebreide inleiding over dit onderwerp van Dick Gevers (p. 7-14). Met zijn inleiding in de heruitgave van Constandse’s boek, plaatst Dick Gevers het ‘suďcidale protest’ van de rebellen – van wie de meesten de dood vonden in een vuurgevecht met het ‘gezag’ of door de guillotine (die niet roest, merkt Constandse cynisch op) – in de sociaal-economische en politieke context van die dagen en van de jaren die er aan vooraf gaan. Het mag duidelijk zijn, deze ‘roman’ wil meer doen begrijpen, dan doen veroordelen. En vervolgens merkt Constandse in zijn voorwoord bij de uitgave van 1935 nog op: moge deze roman ook onze hoop versterken, dat de maatschappelijke omstandigheden kunnen worden opgeheven, die mede tot de dramatische gebeurtenissen van 1911-1912 hebben geleid.
2010, 115 pag., Euro 14
Kelder, Utrecht, ISBN 9789079395040


This page last updated on: 13-1-2015