INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Roozenbeek, Herman & Jeoffrey van Woensel
Titel: De geest in de fles
Sub titel: De omgang van de Nederlandse defensieorganisatie met chemische strijdmiddelen 1915-1997

In 1917 beschikte het gemobiliseerde Nederlandse leger over een voorraad strijdgassen en de middelen om deze in te zetten. De voorbereidingen waren in 1915 begonnen, slechts enkele weken nadat chemische strijdmiddelen voor het eerst op grote schaal waren ingezet. Tachtig jaar later, in 1997, vestigde het hoofdkwartier van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), de organisatie die toeziet op de naleving van het Chemisch Wapenverdrag, zich in Den Haag. De geest in de fles gaat uitvoerig in op de betrokkenheid van de Nederlandse defensieorganisatie bij de ontwikkelingen, de voorbereidingen en de proefnemingen op het gebied van de chemische oorlogvoering in de tussenliggende periode en belicht de achtergronden ervan. Aan bod komen onder meer de stikgasoefeningen tijdens de Eerste Wereldoorlog, de voor Nederlands-IndiŽ bestemde mosterdgasfabriek en de proeven met zenuwgassen op Nederlands grondgebied, in Frankrijk en in de Sahara.
2010, 437 pag., Euro 24,5
Boom, Meppel/Amsterdam, ISBN 9789461051028


This page last updated on: 13-1-2015