INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Olivera, Héctor
Titel: La Patagonia rebelde dvd (110 minuten)
Sub titel: Benefiet dvd voor Anarchistische bibliotheek Amsterdam

In 1974 uitgebrachte speelfilm over een opstand van met name landarbeiders in Patagonië, het zuidelijke deel van Argentinië. Het geheel speelt zich af in 1921. Aanvankelijk begint de opstand als een staking tegen de schaamteloze uitbuiting van de arbeiders door agrarische grootgrondbezitters en het niet naleven door deze laatsten van een akkoord tussen de arbeiders en werkgevers. De heersende klasse reageert meedogenloos op dit verzet: het leger wordt er op afgestuurd. De stakende arbeiders zijn voor een groot deel georganiseerd in anarcho-syndicalistische bonden. Tussen de 1000 en 1500 arbeiders worden vermoord tijdens de repressie campagne. Als reactie daarop worden in de jaren daarna door de anarchisten meerdere gezagsdragers die direct of indirect met dit bloedbad te maken hadden, omgelegd. Een interessant en in Europa weinig bekend stuk arbeidersgeschiedenis. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Argentijnse anarchistische historicus Osvaldo Bayer. Bij de dvd zit een brochure met een vijftal achtergrondartikelen over de opstand, het boek en het maken van de film.
2010, pag., Euro 7,5
Anarchistische Groep Amsterdam, Amsterdam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015