INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Groys, Boris
Titel: Het communistische postscriptum
Sub titel:

In `Het communistische postscriptum' geeft Groys een kritische analyse van de Westerse democratie. Groys stelt dat in het neoliberale "post-ideologische" kapitalisme de politiek volledig ondergeschikt is gemaakt aan de economie. Politieke meningen functioneren nog slechts als handelswaar op wat Groys de meningsmarkt noemt. De mens is onderworpen aan een ongrijpbaar mechanisme van economische overwegingen en kan geen reŽle invloed meer uitoefenen op zijn situatie. Hiertegenover plaatst Groys het communisme waarin de economie ondergeschikt is aan de politiek. De Russische revolutie vat hij op als een "linguistic turn" waarin de overgang gemarkeerd wordt van het domein van het geld naar het domein van de taal. In de geest van de marxistische filosofie pleit Groys voor een dialectische benadering van de werkelijkheid waarbij hij uitgaat van het paradoxale karakter van het bestaan zelf. `Het communistische postscriptum' biedt een virtuoze analyse van het neoliberalisme en een rehabilitatie van het communistische denken in een lucide en solide betoog dat niet vrij is van provocatieve paradoxen.
2010, 133 pag., Euro 17,5
Uitgeverij IJzer, Utrecht, ISBN 9879086840342


This page last updated on: 13-1-2015