INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Hodges, Tony
Titel: De strijd voor bevrijding van de Westelijke Sahara
Sub titel: De oorsprong van het Saharaanse nationalisme

In deze publicatie wordt ingegaan op de vraag hoe een autonome nationalistische beweging zoals het Front Polisario kon ontstaan in de Saharaanse nomadensamenleving. Duidelijk wordt hoezeer de Spaanse kolonisator en het Marokkaanse buurland de kracht en de oorspronkelijkheid van het Saharaanse nationalisme onderschat hebben.
2004, 62 pag., Euro 2,5
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015