INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Gemert, F. van & e.a.
Titel: Kraken in Amsterdam anno 2009
Sub titel:

Het aantal krakers is sinds de hoogtijdagen van het kraken in de jaren '80 sterk gedaald. De Amsterdamse kraakbeweging van nu kent ongeveer 200-300 'echte krakers' en daarnaast een groter aantal sympathisanten of actievoerders. De kraakbeweging lijkt ook van karakter te zijn veranderd. Geweldgebruik binnen de kraakbeweging is grotendeels verdwenen, verhalen over een verharding ten spijt. Het aandeel van buitenlandse krakers laat zich lastig exact vaststellen. Al heel lang zitten er buitenlanders in de kraakbeweging, ze komen uit allerlei landen binnen de Europese gemeenschap. Ze kraken soms op eigen houtje, omdat ze niet eenvoudig aansluiting vinden bij de kraakbeweging die vanuit enkele buurtkernen werkt. Bovenstaande punten zijn enkele uitkomsten van een verkennend onderzoek naar de 'kraakbeweging anno 2009 in Amsterdamí, dat in opdracht van Politie & Wetenschap is uitgevoerd door de afdeling Criminologie van de rechtenfaculteit VU. Het rapport biedt een beschrijving van hedendaags kraken in de hoofdstad. Het rapport is gebaseerd op langdurig veldwerk in de kraakscene op basis van interviews met krakers, politie, OM en gemeente en analyse van politiedossiers en literatuur. In de hoogtijjaren van het kraken in de jaren '80, bestond er in de samenleving vrij brede steun voor de achterliggende motieven van de strijd tegen woningleegstand. Sinds die tijd is er veel veranderd. Leegstand is verminderd, anti-kraak is ingevoerd, het aantal krakers is sterk gedaald en ook binnen de kraakbeweging zijn veranderingen opgetreden. Van brede maatschappelijke steun lijkt inmiddels geen sprake meer. Er is zelfs een wetsvoorstel in behandeling om kraken te verbieden. De Amsterdamse kraakbeweging kent enkele decentrale buurtkernen met een eigen signatuur. Een overkoepelende organisatie is afwezig, kraakactiviteiten worden lokaal gestuurd. Krakers vormen niet een homogene groep. Wat hen bindt zijn niet regels of structuren, maar eerder activiteiten, ervaringen en opvattingen. Veel krakers zijn beperkt betrokken bij de beweging, zij hebben een baan of volgen een studie. Twee centrale activiteiten keren steeds terug: kraken en ontruimen. Kraken gebeurt in de meeste gevallen volgens een vast stramien met een geheime voorbereiding en uitvoering door een anonieme groep die functionele afspraken maakt. Dit voltrekt zich vele tientallen keren per jaar zonder veel ophef. Dat gaat niet op voor de ontruiming van 'principepanden', waar krakers verzet bieden om hun zaak te bepleiten. Dit kan in een heftig treffen resulteren met hoge kosten voor gemeente en eigenaars. Zulke confrontaties komen nu echter veel minder voor dan voorheen en ook het gebruik van geweld is sterk teruggelopen. Ook gratis te downloaden via: http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/kraken%20anno%202009_tcm22-133023.pdf
2010, 86 pag., Euro 2
Piratenpers De Boekanier, , ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015