INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Schaap, Erik
Titel: Klaas Ris
Sub titel: Nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging

In deze mini-biografie (64 bladzijden, met illustraties) beschrijft ROSA-raadslid Erik Schaap het leven van de markante Westzaanse socialistenleider Klaas Ris (1821-1902). Klaas Ris, geboren en getogen in Westzaan, was een echte oproerkraaier. De brutale, maar humoristische molenaarsknecht daagde de koning uit, beledigde meermaals de Amsterdamse burgemeester en bestookte de overheid met pamfletten en aanklachten. Daar had hij overigens alle reden toe. De negentiende eeuw telde honderdduizenden paupers en rechtelozen, mensen voor wie Ris op de barricaden klom. Hij groeide uit tot een arbeidersleider die mede aan de wieg stond van onder meer socialistische partijen, vakbonden en de kiesrechtbeweging. Om zijn doel -een rechtvaardig Nederland- te bereiken, werkte hij samen met grootheden als Domela Nieuwenhuis en Multatuli. Zij leefden voort in de geschiedenis, terwijl Klaas Ris in de vergetelheid raakte. Met deze publicatie hoopt ROSA daar verandering in te brengen.
2009, 64 pag., Euro 10
ROSA (Zaanse politiek beweging), Zaandam, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015