INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Tolstoj, Leo
Titel: Het sprookje van Ivan de Dwaas
Sub titel:

In het geestige en navrante sprookje Ivan de dwaas wordt de hoofdpersoon Ivan dwars gezeten door de duivel van hebzucht en macht. De duivel krijgt de broers van Ivan, een koopman en een krijger, zonder veel moeite in zijn macht maar de schijnbaar dwaze Ivan ontsnapt hem. Zoals het in sprookjes gaat, delft uiteindelijk het kwade het onderspit en zegeviert het goede. In Ivan’s rijk is, zoals Tolstoj zich als ideaal voorstelt, arbeid de bron van alle leven, want handel en krijgsbedrijf brengen alleen maar misère en dood. `Ivan de dwaas', geschreven in 1885, prikkelt tot nadenken, zeker in tijden van kredietcrisis en groeiende twijfel aan de rechtvaardigheid van het kapitalistisch systeem. Deze publicatie van Kelderuitgeverij en Atelier GrotesQue is in Nederland de eerste zelfstandige én geïllustreerde uitgave van `Ivan de dwaas'.
2009, 87 pag., Euro 29,95
Kelder, Utrecht, ISBN 9789079395057


This page last updated on: 13-1-2015