INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Dijstelbloem, Huub & Albert Meijer (red.).
Titel: De migratiemachine
Sub titel: De rol van technologie in het migratiebeleid

Om de buitenmuur van Europa te bewaken, verblijfsaanvragen te beoordelen en illegale migranten op te sporen wordt steeds meer technologie ingezet. Denk bijvoorbeeld aan spraakherkenning voor het inburgeringsexamen, leeftijdsonderzoek voor alleenstaande minderjarige asielzoekers en opslag van biometrische gegevens van illegale migranten in Europese databases. `De Migratiemachine' noemen Huub Dijstelbloem en Albert Meijer deze technologieŽn.
2009, 319 pag., Euro 24,9
Van Gennep, Amsterdam, ISBN 9789055159543


This page last updated on: 13-1-2015