INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Jansen, Hans
Titel: De ego´st Max Stirner
Sub titel:

Onbegrepen, verguisd, vergeten, eeuwige dissident; tot deze kwalificaties verdoemd, bleef het werk van filosoof Max Stirner voor velen onbekend. Als pleitbezorger van het Ĺego´smeĺ werd Stirner jarenlang doodgezwegen omdat hij in zijn boek `De enkeling en zijn eigendom' de grondgedachten van alle populaire ideologieŰn en religies resoluut naar het rijk der fabelen verwees. Nu in het westen deze grote stromingen aan belang hebben ingeboet, vinden Stirners opvattingen steeds meer weerklank. Stirner was zijn tijd ver vooruit. Hij ontvouwde ruim 150 jaar geleden de natuurlijke aard van de mens: die van ego´st, de zichzelf dienende. Evenwel: slechts een enkeling behartigt werkelijk zijn eigenbelang. De rest laat zich nog steeds misleiden door oneigenlijke zaken als overheden en goden. Meedogenloos, provocerend, ironisch, en met een stortvloed aan aforismen opent Stirner zijn lezers de ogen, houdt ze een spiegel voor en trekt de sluier van hypocrisie weg. Schrijvers als F. Nietzsche, B. Traven, en J.P. Sartre traden in zijn voetsporen. Hans Jansen wekt deze Duitse vrijdenker uit de negentiende eeuw weer tot leven in een wereld van Napoleontische oorlogen, revoluties en grote ontdekkingen en laat u kennismaken met zijn denkbeelden, die tijdgenoten als Karl Marx, Ludwig Feuerbach en S˘ren Kierkegaard deden verbleken.
2009, 120 pag., Euro 17,5
Papieren Tijger, Breda, ISBN 9789067282253


This page last updated on: 13-1-2015