INTERNATIONAL BOOKSHOP HET FORT VAN SJAKOO
| SEARCH | ORDER | NEW BOOKS | HOME | ABOUT US |

Auteur: Serge, Victor
Titel: De weerspannige
Sub titel: Het sociale lichaaam van de autoriteit raken

Met vlammende pen schetste Victor Serge onder de naam `Le Rétif' [De Weerspannige], aan het begin van de 20ste eeuw het onverzoenbare strijdparcours van het anarchistische individu. Niet alleen tegen de autoriteit van de meesters, maar al even scherp tegen de berusting van de slaven. Hij neemt de kapitalisten, maar ook de arbeidersbeweging op de korrel; maakt brandhout van de kuddementaliteit en het religieuze geloof in al haar vormen; richt zijn vizier op diegenen die de oorlog plannen maar bekritiseert evenzeer de miljoenen soldaten - proletariërs die zich laten bedriegen door de vaderlandsliefde. Zonder omhalen plaatst hij daartegenover de anarchistische individualiteit die zonder illusies en zonder compromissen hier en nu vecht om zichzelf te worden - een leven van strijd tegen de Autoriteit en de Kuddementaliteit.
2009, 120 pag., Euro 3,95
Typemachine, Gent, ISBN Zonder


This page last updated on: 13-1-2015